SM: Līdz 2020.gadam jāturpina kompensēt abonēto preses izdevumu piegādes radītie zaudējumi


19.09.2017.

Valstij līdz 2020.gadam jāturpina kompensēt AS "Latvijas pasts" abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojuma radītie zaudējumi, secināts Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotajā informatīvajā ziņojumā, kuru šodien skatīja valdība.

Ministru kabinets 2016.gada 31.maijā uzdeva SM līdz 2017.gada 30. jūnijam iesniegt izskatīšanai valdībā priekšlikumu par alternatīvu risinājumu, finansējuma samazinājumu vai avota maiņu attiecībā uz Pasta likumā noteikto pienākumu no valsts budžeta "Latvijas pastam" segt zaudējumus par abonētās preses izdevumu piegādes pakalpojumiem.

Pasta likums paredz Ministru kabinetam noteikt abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu cenas, kuras maksā preses izdevēji pasta komersantam, kam ir noteiktas saistības sniegt universālo pasta pakalpojumu. Līdz 2019.gada 31.decembrim abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumus visā Latvijas teritorijā sniegs "Latvijas pasts".

Attiecīgajam komersantam no valsts budžeta kompensē zaudējumus, kas radušies, sniedzot abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumus laikposmā no 2013.gada 1. janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim, ievērojot nosacījumu, ka netiek kompensēti abonētās preses piegādes pakalpojumu tarifu atlaižu dēļ negūtie ienākumi.

Pēc "Latvijas pasta" sniegtās informācijas, preses izdevēju maksājumi veido 30-47% no faktiskām izmaksām, kuras rodas uzņēmumam, piegādājot abonētos preses izdevumus.

SM analīzē secinājusi, ka, samazinoties abonēto preses izdevumu skaitam un svaram, notiek vienas vienības piegādes cenas sadārdzināšanās, kas rada aizvien lielākus zaudējumus abonēto preses izdevumu piegādes nodrošinātājam.

Savukārt Kultūras ministrija kā mediju nozares politikas veidotāja uzsvērusi, ka esošie atbalsta veidi - ar Pasta likumu noteiktais atbalsts abonēto preses izdevumu piegādei un samazinātā pievienotās vērtības nodokļa likme (12%) - ir nepietiekami, lai sekmētu kvalitatīva satura radīšanu un drukāto mediju ilgtspēju un šajā situācijā nav pieļaujama esošā atbalsta samazināšana, tāpēc ļoti būtiski ir saglabāt esošo atbalsta formu un turpināt kompensēt drukāto mediju piegādes izmaksas.

Latvijas Preses izdevēju asociācija paudusi bažas, ka, palielinot piegādes pakalpojuma cenas, preses izdevēji varētu nonākt bankrota priekšā, kas savukārt negatīvi ietekmētu informācijas plūsmu, tās daudzumu, dažādību un objektivitāti, kā arī neizbēgami radītu labvēlīgu augsni citu valstu mediju un propagandas ietekmes pieaugumam Latvijā.

Savukārt "Latvijas pasts" informējis, ka tiek veikti virkne pasākumu, lai mazinātu piegādes izdevumus, taču kapitālsabiedrībai nav tādu rezervju, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu tikai par valdības noteiktajām cenām. Pastāvot mehānismam, kurā universālā pasta pakalpojuma nodrošinātājs nesaņem kompensāciju par sniegtā pakalpojuma radītajiem tīrajiem zaudējumiem, tiek radīts nopietns risks uzņēmējdarbības spējai ilgtermiņā un apdraudēta universālā pasta pakalpojuma nodrošināšanu Latvijas iedzīvotājiem.

SM secinājusi, ka līdz 2019.gada 31.decembrim jānodrošina abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojuma radīto zaudējumu kompensācija esošajā tiesiskajā regulējumā.

Vienlaikus kontekstā ar Latvijas mediju politikas pamatnostādnēs paredzēto izvērtējumu drukāto mediju papildu atbalstam valdība uzdeva Kultūras ministrijai vētīt iespējas atbalsta pasākumos iekļaut arī abonētās preses izdevumu piegādes pakalpojuma nodrošināšanu.

Tāpat uzdots uzdevuma izpildei izvērtēt darba grupas lietderību, iekļaujot tajā Satiksmes ministrijas, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības, Latvijas Pašvaldību savienības un mediju nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

Informācijas avots: Nozare.lv