Latvijas Preses izdevēju asociācija un Latvijas Žurnālistu asociācija sašutušas par ierosinātajām likuma izmaiņām par pašvaldību laikrakstiem


10.01.2018.

Latvijas Preses izdevēju asociācija (LPIA) un Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) kategoriski iebilst pret likumprojekta "Grozījums likumā "Par pašvaldībām"" tālāku virzību, jo uzskata, ka pēdējā brīdī iesniegtais anonīmu autoru priekšlikums apdraud neatkarīgās preses ilgtspēju Latvijā. LR Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē 2018.gada 9.janvārī  tika pieņemts alternatīvs priekšlikums 14.1 panta trešās daļas redakcijai, nosakot, ka pašvaldības informatīvā izdevuma izdošanas biežumu nosaka pašvaldības dome, pieņemot saistošos noteikumus. LŽA un LPIA aicina nevirzīt likumprojektu izskatīšanai otrajā lasījumā Saeimas sēdē ar šādu redakciju.
LPIA un LŽA jau ilgstoši piedalās darba grupā, kas sniedz ieguldījumu likumdošanas izmaiņu priekšlikumu izstrādāšanā. Abas profesionālās organizācijas bija skaidri formulējušas savu nostāju – likumā noteikt, ka informatīvais izdevums iznāk ne biežāk kā reizi mēnesī. Organizācijas ir sašutušas, ka alternatīvais priekšlikums - bez iesniedzēja autora un pamatojošās argumentācijas - iepriekš netika publiskots, un tiek virzīts tālāk steigā un ignorējot nevalstisko organizāciju iepriekš skaidri formulēto viedokli.
“Likumprojekta tālāka virzīšana ir klajā pretrunā ar grozījumu veikšanas mērķi un norāda uz pašvaldību visatļautību un iespējamiem draudiem demokrātisku mediju pastāvēšanai,“ uzsver LPIA valdes priekšsēdētājs Guntars Kļavinskis. Arī LŽA valdes priekšsēdētāja Rita Ruduša uzsver, ka pašvaldību avīzes būtiski apdraud kvalitatīvas žurnālistikas ilgtspēju reģionos. “Pēdējā brīdī iesniegtais priekšlikums ir pacēlis varas turētāju cinisma latiņu, “ piebilst Ruduša.


LPIA valdes priekšsēdētājs                        Guntars Kļavinskis
LŽA valdes priekšsēdētāja                         Rita Ruduša