LATVIJAS PRESES IZDEVĒJU ASOCIĀCIJAS UN LATVIJAS ŽURNĀLISTU ASOCIĀCIJAS ATKLĀTĀ VĒSTULE


11.01.2018.

LR Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei

 

         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas

priekšsēdētājam Sergejam Dolgopolovam

 

LR Saeimā pārstāvētajām frakcijām

 

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam

 

Informatīvi: LR Kultūras ministrei Dacei Melbārdei

 

 

LR Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē 2018.gada 9.janvārī tika skatīts likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" (Nr. 402/Lp12) pirms otrā lasījuma. Latvijas Preses izdevēju asociācija (LPIA) un Latvijas Žurnālistu asociāciju (LŽA) ilgstoši bija piedalījušās darba grupā, kas vērtē un sniedz savu ieguldījumu likumdošanas priekšlikumu izstrādāšanā, kā rezultātā uz minēto sēdi saskaņā ar Saeimas kārtības rulli tika iesniegts sekojošs priekšlikums:

Papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā redakcijā:

“14.1 pants. Pašvaldība ir tiesīga izdot informatīvu izdevumu – periodisku iespiedtehnikā izdotu izdevumu, kurā pašvaldība informē vietējos iedzīvotājus par šā likuma 6.pantā noteikto funkciju izpildi, kā arī publicē šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteikto informāciju. Šā panta noteikumi attiecas arī uz informatīvā izdevuma pārpublicēšanu elektroniskā formā.

Informatīvajā izdevumā publicē tikai šajā pantā minēto informāciju un tas ir pieejams bez maksas.

Informatīvo izdevumu izdod ne biežāk kā [..]. Šis noteikums neattiecas uz informatīvajiem izdevumiem, kuros publicē tikai pašvaldības un to institūciju pieņemtos tiesību aktus un to skaidrojumus.”

         Priekšlikuma mērķī ietilpst noteikt, ka informatīvais izdevumu iznāk ne biežāk kā reizi mēnesī un iedzīvotājiem ir pieejams bez maksas.

         2018.gada 9.janvāra Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē klātesošajiem tika izsniegts „Alternatīvais priekšlikums 14.1 panta trešajai daļai” (bez iesniedzēja autora un pamatojošās argumentācijas) papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā redakcijā:

“14.1 pants. Pašvaldība ir tiesīga izdot informatīvu izdevumu – periodisku iespiedtehnikā izdotu izdevumu, kurā pašvaldība informē vietējos iedzīvotājus par šā likuma 6.pantā noteikto funkciju izpildi, kā arī publicē šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteikto informāciju. Šā panta noteikumi attiecas arī uz informatīvā izdevuma pārpublicēšanu elektroniskā formā.

Informatīvajā izdevumā publicē tikai šajā pantā minēto informāciju un tas ir pieejams bez maksas.

Informatīvā izdevuma izdošanas biežumu nosaka pašvaldības dome, pieņemot saistošos noteikumus. Šis ierobežojums neattiecas uz informatīvajiem izdevumiem, kuros publicē tikai pašvaldības un institūciju pieņemtos tiesību aktus un to skaidrojumus.”

         LPIA un LŽA pauž neizpratni par faktu, ka sēdē atbalstu guva iepriekš nepubliskots un darba grupā neapspriests priekšlikums. Asociācijas uzskata, ka alternatīvais priekšlikums ir pretrunā ar sabiedrības interesēm un “Latvijas mediju politikas pamatnostādnēm 2016.-2020.gadam”, kurās reģionālo mediju ilgtspējas un daudzveidības saglabāšana ir viena no deklarētajām prioritātēm.

         LPIA un LŽA kā profesionālas organizācijas, kas jau ilgstoši ir ieguldījušas resursus un zināšanas Latvijas sabiedrības interesēm atbilstoša priekšlikuma sagatavošanā, kategoriski iebilst pret likumprojekta tālāku virzību, kurā būtu iekļauts punkts, ka informatīvā izdevuma izdošanas biežumu nosaka pašvaldības dome, pieņemot saistošos noteikumus, un aicina nevirzīt likumprojektu izskatīšanai otrajā lasījumā Saeimas sēdē ar šādu redakciju. Grozījuma tālāka virzīšana šādā redakcijā būtu klajā pretrunā ar demokrātisko procesu un grozījumu veikšanas mērķi, un rada draudus demokrātisku mediju pastāvēšanai un kvalitatīvas žurnālistikas ilgtspējai. Kvalitatīva žurnālistika ir viens no demokrātijas pamatelementiem un sabiedrības drošumspējas garantiem.

 

Ar cieņu,

 

LPIA valdes priekšsēdētājs                                                              Guntars Kļavinskis

 

 

LŽA valdes priekšsēdētāja                                                               Rita Ruduša

 

 

 

Latvijas Preses izdevēju asociācija

K. Ulmaņa gatve 5, Rīga, LV - 1004

Tālr. 29256936, e-mail: lpia@inbox.lv

 

 

Latvijas Žurnālistu asociācija

Ulbrokas 19A, Rīga, LV - 1021, 
epasts: 
zurnalisti.nvo@gmail.com