Dace Melbārde: pašvaldību informatīvo izdevumu iznākšanas biežums ir jāreglamentē likumā


Informācija plašsaziņas līdzekļiem

2018. gada 10. janvārī

Par mediju politiku atbildīgā ministre Dace Melbārde vērš uzmanību, ka pašvaldības nedrīkst iejaukties mediju tirgū, attiecīgi likumā Par pašvaldībām būtu skaidri jāreglamentē domes informatīvo izdevumu iznākšanas biežums.

 

„Ir vairākas pašvaldības, kurās darbojas neatkarīgi mediji un regulāri iznāk arī pašvaldības izdots bezmaksas informatīvais izdevums, kas ir sabiedrisko attiecību instruments. Tā kā vairākās pašvaldībās šis pašvaldību sabiedrisko attiecību instruments mēģina atdarināt neatkarīgu mediju saturu, ir divas būtiskas problēmas, kuras jāregulē likumā, jo līdzšinējā darbība rāda, ka pašvaldības to nevar atrisināt pašregulācijas ceļā. Pirmkārt, pašvaldību sabiedrisko attiecību apkārtraksti būtiski kropļo mediju tirgu, tāpēc likumā nepārprotami jānosaka, ka to saturā drīkst būt tikai informācija tieši saistīta ar pašvaldību funkcijām. Otrkārt, likumā jāparedz informatīvo izdevumu iznākšanas biežums, novēršot to konkurēšanu ar iknedēļas mediju izdevumiem,” akcentē D. Melbārde.

 

Tāpat ministre atgādina, ka šobrīd aktīvā tiesvedībā ir lieta, kurā SIA Bauskas Dzīve tiesājās ar Iecavas pašvaldību. Šobrīd lieta atrodas Eiropas Cilvēktiesību tiesā, taču par labu izdevējam jau lēmusi Administratīvā rajona tiesa. Lai izvairītos no šādiem gadījumiem, kultūras ministre mudina Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas locekļus ņemt vērā Konkurences padomes un preses izdevēju argumentus, skatot otrajā lasījumā grozījumus likumā Par pašvaldībām, un stingri noteikt, cik bieži drīkst iznākt pašvaldību informatīvie izdevumi.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Ginta Bormane

kultūras ministres padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

M: 28684896

E: Ginta.Bormane@km.gov.lv