Noteikumi par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to filiāļu un pārstāvniecību, masu informācijas līdzekļu, sabiedrisko organizāciju, to apvienību un arodbiedrību reģistrēšanas pieteikumiem un reģistrācijas apliecībām


Publicēts: Vēstnesis 150 28.10.2003

14.10.2003
LR Ministru kabineta noteikumi nr. 571
Rīgā

 
Noteikumi par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to filiāļu un pārstāvniecību, masu informācijas līdzekļu, sabiedrisko organizāciju, to apvienību un arodbiedrību reģistrēšanas pieteikumiem un reģistrācijas apliecībām

(prot. Nr.54  24.§)

 Izdoti saskaņā ar likuma
"Par Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistru" 7.1 pantu

 

1. Noteikumi apstiprina šādus reģistrēšanas pieteikumu paraugus:

1.1. pieteikums bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību vai bezpeļņas organizācijas akciju sabiedrības reģistrēšanai uzņēmumu reģistrā (1.pielikums);

1.2. pieteikums kooperatīvās sabiedrības reģistrēšanai uzņēmumu reģistrā (2.pielikums);

1.3. pieteikums prokūras ierakstīšanai uzņēmumu reģistrā kooperatīvajām sabiedrībām (3.pielikums);

1.4. pieteikums individuālā uzņēmuma reģistrēšanai uzņēmumu reģistrā (4.pielikums);

1.5. pieteikums zemnieka (zvejnieka) saimniecības reģistrēšanai uzņēmumu reģistrā (5.pielikums);

1.6. pieteikums uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) filiāles reģistrēšanai uzņēmumu reģistrā (6.pielikums);

1.7. pieteikums izmaiņu ierakstīšanai uzņēmumu reģistrā (7.pielikums);

1.8. pieteikums ieraksta izdarīšanai uzņēmumu reģistrā par bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību, bezpeļņas organizācijas akciju sabiedrības, individuālā uzņēmuma, zemnieka (zvejnieka) saimniecības vai kooperatīvās sabiedrības reorganizāciju (8.pielikums);

1.9. pieteikums ieraksta izdarīšanai uzņēmumu reģistrā par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), tā filiāles vai pārstāvniecības ar juridiskas personas tiesībām likvidācijas uzsākšanu (9.pielikums);

1.10. pieteikums ieraksta izdarīšanai uzņēmumu reģistrā par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), tā filiāles vai pārstāvniecības ar juridiskas personas tiesībām maksātnespējas procesu (10.pielikums);

1.11. pieteikums uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), tā filiāles vai pārstāvniecības izslēgšanai no uzņēmumu reģistra (11.pielikums);

1.12. pieteikums sabiedriskās organizācijas (sabiedrisko organizāciju apvienības) reģistrēšanai (12.pielikums);

1.13. pieteikums sabiedriskās organizācijas (sabiedrisko organizāciju apvienības) izmaiņu vai likvidācijas uzsākšanas reģistrēšanai (13.pielikums);

1.14. pieteikums sabiedriskās organizācijas (sabiedrisko organizāciju apvienības) reorganizācijai (14.pielikums);

1.15. pieteikums sabiedriskās organizācijas (sabiedrisko organizāciju apvienības) izslēgšanai no sabiedrisko organizāciju reģistra (15.pielikums);

1.16. pieteikums masu informācijas līdzekļa reģistrēšanai (16.pielikums);

1.17. pieteikums masu informācijas līdzekļa izmaiņu reģistrēšanai (17.pielikums);

1.18. pieteikums masu informācijas līdzekļa izslēgšanai no masu informācijas līdzekļu reģistra (18.pielikums);

1.19. pieteikums arodbiedrības reģistrēšanai (19.pielikums);

1.20. pieteikums arodbiedrības izmaiņu reģistrēšanai (20.pielikums);

1.21. pieteikums arodbiedrības izslēgšanai no arodbiedrību reģistra (21.pielikums).

 

2. Noteikumi apstiprina šādus reģistrācijas apliecības paraugus:

2.1. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai tā filiāles reģistrācijas apliecība (22.pielikums);

2.2. individuālā uzņēmuma vai tā filiāles reģistrācijas apliecība (23.pielikums);

2.3. zemnieka (zvejnieka) saimniecības vai tās filiāles reģistrācijas apliecība (24.pielikums);

2.4. sabiedriskās organizācijas (tai skaitā sabiedrisko organizāciju apvienības) reģistrācijas apliecība (25.pielikums);

2.5. masu informācijas līdzekļa reģistrācijas apliecība (26.pielikums);

2.6. arodbiedrības reģistrācijas apliecība (27.pielikums).

 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru Padomes 1991.gada 17.janvāra lēmumu Nr.20 "Par uzņēmējdarbības reģistrācijas praktiskās realizācijas nodrošināšanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 17.nr.; 1993, 16./17.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1993, 126.nr.).

 

 

Ministru prezidents                                                     E.Repše

 

Tieslietu ministrs                                                         A.Aksenoks

 

Pielikumi (Pielikumi_MK_571.doc)