ISSN koda reģistrācija


Lai saņemtu ISSN numuru, ir nepieciešams izdevuma eksemplārs (vāka, titullapas vai pirmās lapas kopija), izdevuma reģistrācijas apliecības kopija un jāaizpilda anketa.

Lai saņemtu ISSN numuru elektroniskajiem izdevumiem jāaizpilda elektronisko izdevumu anketa (paraugs rtf formātā).

Kontakti

Direktore Anita Goldberga
Anglikāņu iela 5-306a, 3.stāvs
Tālr.: +371 67559975
E-pasts: anita.goldberga@lnb.lv

Direktores vietniece Ilona Dukure
Anglikāņu iela 5-307, 3.stāvs
Tālr.: +371 67559974
E-pasts: ilona.dukure@lnb.lv

 

 


ISSN centra pakalpojumi
Centrs ir Starptautiskās ISSN (International Standard Serial Number – Starptautiskais seriālizdevumu standartnumurs) sistēmas sastāvdaļa Autoritatīvu Latvijas ziņu apkopotājs starptautiskās ISSN sistēmas datu bāzēm un publikācijām


Bibliogrāfijas institūta struktūrvienība ISSN centrs ir autorizēta institūcija ISSN piešķiršanai Latvijā.


  •  
  •  

Pakalpojumi: (maksas un bezmaksas atbilstoši LNB nolikumam) ISSN numura piešķiršana izdevējiem pēc rakstiska pieteikuma (paraugs rtf formātā)

  •  
  • Konsultācijas par ISSN numuru un tā pielietojumu
  • Informācija par seriālizdevumiem (žurnāliem, biļeteniem, zinātniskajiem rakstiem, avīzēm, gadagrāmatām, grāmatu sērijām) latvijā un pasaulē
  • Informācija par ISSN reģistrā fiksētajiem elektroniskajiem seriālizdevumiem (e-žurnāliem, e-avīzēm, datu bāzēm) caur URN portālu
  • Piešķir no ISSN atvasinātus svītrkodus un konsultē izdevējus seriālizdevumu svītrkodēšanā (saskaņā ar ISSN starptautiskā centra un EAN (European Article Numbering – Eiropas preču numerācijas) asociācijas 1983.g. līgumu)


Datu bāzes
Lokālā Latvijas ISSN datu bāze