Izdrukāts no: http://www.lpia.lv/?id=14


Izdevniecības

Izdevumi


Ziemeļlatvija
Reģionālais laikraksts latviešu valodā.
Periodiskums: nedēļas (2x)
Tirāža:
Abonēšana: Dati >>>
Redakcijas adrese: Valkas birojs: Rīgas iela 25, Valka, LV-4701; Smiltenes birojs: Kalna iela 8, Smiltene, LV-4729
info@ziemellatvija.lv www.ziemellatvija.lv
Redaktors: Ingūna Johansone
Izdevējs / izdevniecības nosaukums: Reģionu Mediji SIA
Informācija:
Laikraksts visai ģimenei, atspoguļo dzīvi Valkas, Smiltenes, Strenču novadā un ir svarīgāko notikumu, aktuālāko problēmu apspriešanas platforma. Stāsta par vietējo cilvēku un uzņēmumu veiksmēm un grūtībām. Aplūko kultūras, sporta, veselības, sociālos un izglītības jautājumus novados. Nozīmīga vieta lauku tēmām. Ekspertu padomi, ēdienu receptes, konkursi. Izklaidei horoskopi, krustvārdu mīklas. Neiztrūkstoši - sludinājumi, reklāma. Iznāk - otrdienās un piektdienās.
  Pēdējās izmaiņas - 2018-07-10

Jūsu jautājumi par datubāzi!


03.07.2020