Izdrukāts no: http://www.lpia.lv/?id=171
Latvijas likumdošanas jautājumi internetā

Latvijas Republikas normatīvie akti

Normatīvo aktu informācijas sistēma
13.06.2024