Izdrukāts no: http://www.lpia.lv/?id=3373
Norisinājusies ikgadējā Latvijas Preses izdevēju asociācijas biedru kopsapulce

2017.gada 9.jūnijā norisinājās ikgadējā Latvijas Preses izdevēju asociācijas (turpmāk - LPIA) biedru kopsapulce. LPIA valde savu darbu 2017. - 2018.gadā, saskaņā ar biedru kopsapulces izteikto uzticības balsojumu, vadīs sekojošā sastāvā:

 

Valdes priekšsēdētājs:

Guntars Kļavinskis (AS Lauku Avīze) ievēlēts 2017.gada 9.jūnijā, ar pilnvaru termiņu 3 gadi.

 

Valdes priekšsēdētāja vietnieki:

Ivars Zariņš (SIA Žurnāls Santa) – ievēlēts 2016.gada 3.jūnijā, ar pilnvaru termiņu 2 gadi;

Guntars Līcis (SIA Firma Zemgale) – ievēlēts 2017.gada 9.jūnijā, ar pilnvaru termiņu 2 gadi.

 

Valdes locekļi: (ievēlēti 2017.gada 9.jūnijā, ar pilnvaru termiņu 1 gads):

Aija Simsone (SIA Izdevniecība Rīgas Viļņi);

Aivars Rudzinskis (SIA Aģentūra Lilita);

Andis Rozītis (SIA Kurzemes Vārds);

Edgars Kots (SIA Dienas Mediji);

Nauris Kāpostiņš (SIA Mediju Nams).

 

LPIA ir sabiedriska organizācija, kas veicina drukāto mēdiju un izdevējdarbības nozares attīstību. Savā darbībā tā aizstāv organizācijas biedru intereses attiecībās ar publiskās varas, sabiedriskajām un privātajām institūcijām.23.07.2019