Izdrukāts no: http://www.lpia.lv/?id=381
Mediju mērijumi

Preses auditoriju mērījumi:

Cover % (vidējā auditorija) - vidējais lasītāju skaits mērķa grupā vienam preses izdevuma numuram procentos – cik cilvēku vidēji izlasa vai caurskata vienu avīzes / žurnāla numuru (procentos).

Cover (vidējā auditorija) - vidējais lasītāju skaits mērķa grupā vienam preses izdevuma numuram tūkstošos – cik cilvēku vidēji izlasa vai caurskata vienu avīzes / žurnāla numuru (tūkstošos).

Cover max % (kopējā auditorija) - kopējais lasītāju skaits mērķa grupā, kas lasījuši kaut vienu no pēdējiem sešiem preses izdevuma numuriem procentos – cik cilvēku kopā ir lasījuši vai caurskatījuši kaut vienu no avīzes / žurnāla pēdējiem 6 numuriem (procentos).

Cover max (kopējā auditorija) - kopējais lasītāju skaits mērķa grupā, kas lasījuši kaut vienu no pēdējiem sešiem preses izdevuma numuriem tūkstošos – cik cilvēku kopā ir lasījuši vai caurskatījuši kaut vienu no avīzes / žurnāla pēdējiem 6 numuriem (tūkstošos).

Composition - cik procentu no periodiskā izdevuma lasītājiem pieder pie dotās mērķa grupas – norāda, kā sadalās avīzes / žurnāla vidējais lasītāju skaits pēc tautības, dzimuma u.c. sociāli demogrāfiskajiem parametriem.

TGI (Target Group Index) - konkrētās mērķa grupas sasniegšanas efektivitāte (%) salīdzinot ar kopējo preses izdevuma auditoriju – piemēram, avīzes / žurnāla vidējais lasītāju skaits mērķa grupā attiecināts pret avīzes / žurnāla vidējo lasītāju skaitu mērķa grupā visi.

 

Reklāmu reģistrs (ADEX)

Monitorings - katrs reklāmas gadījums ar datumu, laiku, mediju, GRP.

Medsplit - reklāmas apjoma sadalījums pa atsevišķiem medijiem.

Share of voice (SOV) - kopējais reklāmas apjoms un sadalījums: prese/TV/radio.

Sponsorklips - Sponsorēšanas vizuālie klipi – Sociālās reklāmas, notikumu, pasākumu reklāmas, mediju pašreklāma, pulksteņi pirms ziņām un raidījumu starplaikos, laika/sporta ziņu sponsorēšana.

Sponsortreileris - Vizuālie sponsoru treileri – Sponsors piedāvā filmu, raidījumu ārpus reklāmas bloka un ir redzami fragmenti no filmas/raidījuma.
 
   
Televīzijas auditoriju mērījumi:

TVR, RTG, Rating (vidējā auditorija), % - vidējais televīzijas kanāla (programmas, klipa) skatītāju skaits no mērķa grupas noteiktajā laika intervālā (izteikts % no mērķa grupas lieluma) – cik % no iedzīvotājiem vidēji noskatās analīzējamo kanālu, programmu vai klipu izvēlētajā laika posmā

Audience (vidējā auditorija), '000 - vidējais televīzijas kanāla (programmas, klipa) skatītāju skaits no mērķa grupas noteiktajā laika intervālā (izteikts tūkstošos) – cik tūkstoši iedzīvotāju vidēji noskatās analīzējamo kanālu, programmu vai klipu izvēlētajā laika posmā

Share (auditorijas daļa), % - televīzijas kanāla skatītāju skaita un visas televīzijas skatītāju skaita procentuāla attiecība konkrētajā laika intervālā – cik procenti skatītāju no viesiem tā brīža TV skatītājiem ir vērojuši analizējamo kanālu, programmu vai klipu izvēlētajā laika posmā

Reach % (kopējā auditorija), % - kopējais televīzijas kanāla (programmas, klipa) skatītāju skaits no mērķa grupas noteiktā laika posmā (izteikts % no mērķa grupas lieluma) – cik % no iedzīvotājiem kaut vienu minūti ir skatījušies analīzējamo kanālu, programmu vai klipu izvēlētajā laika posmā

Aver. time view. (vidējais skatīšanās laiks), Sek. - vidējais televīzijas kanāla (programmas, klipa) skatīšanās laiks noteiktā laika posmā (izteikts sekundēs) vienam pārstāvim mērķa grupas ietvaros – cik ilgu laika posmu viens iedzīvotājs ir vidēji skatījies analīzējamo kanālu, programmu vai klipu izvēlētajā laika posmā

GRP (Gross Rating Points) - kopējā sasniegtā vidējās auditorijas masa vienas minūtes spotiem, kampaņas ietvaros – vienas minūtes klipu TVR(%) summa, veido GRP masu

Affinity (efektivitāte) - konkrētās mērķa grupas sasniegšanas efektivitāte (%) salīdzinot ar kopējo auditoriju – piemēram, kampaņas vidējā auditorija mērķa grupā attiecināta pret kampaņas sasniegto vidējo auditoriju mērķa grupā "Visi"

Frequency (reižu skaits) - vidējais objekta ievērošanas skaits uz vienu sasniegto skatītāju – cik reizes vidēji viens skatītājs ir redzējis klipu (kanālu, programmu)


Radio auditoriju mērījumi:

AQH % (Average Quarter Hour), RTG %, reitings (vidējā auditorija) - vidējais radiostacijas klausītāju skaits mērķa grupā konkrētajā laika intervālā (izteikts %) – cik cilvēku vidēji klausās radiostaciju konkrētajā laika intervālā – 15 minūtēs, stundā, dienā, nedēļā utml. (izteikts procentos)

AQH (Average Quarter Hour), RTG, reitings (vidējā auditorija) - vidējais radiostacijas klausītāju skaits mērķa grupā konkrētajā laika intervālā (izteikts tūkstošos) – cik cilvēku vidēji klausās radiostaciju konkrētajā laika intervālā – 15 minūtēs, stundā, dienā, nedēļā utml. (izteikts tūkstošos)

Reach % (kopējā auditorija) - kopējais radiostacijas klausītāju skaits mērķa grupā noteiktā laika posmā (izteikts %) – cik cilvēku kopā klausās radiostaciju konkrētajā laika intervālā – 15 minūtēs, stundā, dienā, nedēļā utml. (izteikts procentos)

Reach (kopējā auditorija) - kopējais radiostacijas klausītāju skaits mērķa grupā noteiktā laika posmā (izteikts tūkstošos) – cik cilvēku kopā klausās radiostaciju konkrētajā laika intervālā – 15 minūtēs, stundā, dienā, nedēļā utml. (izteikts tūkstošos)

Profils (auditorijas profils) - sadalījums pēc sociāli demogrāfiskiem parametriem – norāda, kā sadalās radiostacijas auditorija pēc tautības, dzimuma u.c. sociāli demogrāfiskajiem parametriem (izteikts procentos vai tūkstošos)

AQH Share (Average Quarter Hour Share), SHR (auditorijas sadalījums) - radiostacijas klausītāju skaita un visa radio klausītāju skaita procentuālā attiecība konkrētajā laika intervālā – klausīšanās laika sadalījums pa radiostacijām, kas norāda katras radiostacijas tirgus daļas lielumu (izteikts procentos)

TSL (Time Spent Listening) (klausīšanās ilgums) - vidējais radiostacijas klausīšanās ilgums noteiktā laika posmā (izteikts minūtēs no raidīšanas ilguma) vienam radiostacijas klausītājam mērķa grupā – cik minūtes vidēji viens radio klausītājs klausās radiostaciju (izteikts minūtēs)

 

Interneta auditoriju mērījumi:

Cover % (vidējā auditorija) - vidējais Interneta lapas vienas dienas apmeklētāju skaits izteikts procentos no izvēlētās mērķa grupas – cik vidēji vienā dienā Interneta lapu cilvēki apmeklē (procentos)

Cover (vidējā auditorija) - vidējais Interneta lapas vienas dienas apmeklētāju skaits izvēlētajā mērķa grupā, izteikts tūkstošos – cik vidēji vienā dienā Interneta lapu cilvēki apmeklē (tūkstošos)

Cover max % (kopējā auditorija)  - kopējais Interneta lapas apmeklētāju skaits nedēļā, izteikts procentos no izvēlētās mērķa grupas – cik cilvēku kopā ir apmeklējuši Interneta lapu nedēļas laikā (procentos)

Cover max (kopējā auditorija) - kopējais Interneta lapas apmeklētāju skaits nedēļā, izteikts tūkstošos, izvēlētajā mērķa grupā – cik cilvēku kopā ir apmeklējuši Interneta lapu nedēļas laikā (tūkstošos)

Composition  - cik procentu no Interneta lapas apmeklētājiem pieder pie dotās mērķa grupas – norāda, kā sadalās Interneta lapas apmeklētāju vidējais lasītāju skaits pēc tautības, dzimuma u.c. sociāli demogrāfiskajiem parametriem

TGI (Target Group Index) - konkrētās mērķa grupas sasniegšanas efektivitāte (%) salīdzinot ar kopējo Interneta lapas auditoriju – Piemēram, Interneta lapas vidējais apmeklētāju skaits mērķa grupā attiecināts pret Interneta lapas vidējo apmeklētāju skaitu mērķa grupā visi

 

Avots: TNS/BMF

 13.06.2024