Izdrukāts no: http://www.lpia.lv/?id=52
Reklāma

Reklāma - ar uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai jebkura veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā īpašuma, tiesību un saistību) popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem (Reklāmas likums). Apmaksāts vai citādi atlīdzināts publisks, popularitāti vai pieprasījumu veicinošs paziņojums par precēm vai pakalpojumiem, firmām, personām, paziņojums par organizācijām, to darbības veidiem, idejām un citiem jautājumiem (Konkurences likums).

Salīdzinoša reklāma ir jebkura reklāma, kurā izmantots salīdzinājums, kas tieši vai netieši norāda uz konkurentu vai konkurenta piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem (Reklāmas likums).

Maldinoša reklāma ir tāda reklāma, kura jebkādā veidā, ieskaitot tās pasniegšanas veidu, tieši vai netieši maldina vai varētu maldināt un kura sava maldinošā rakstura dēļ varētu ietekmēt personas ekonomisko rīcību vai kura kaitē vai varētu kaitēt konkurentam (Reklāmas likums).

Reklāmas devējs ir persona, kura nolūkā gūt komerciālu vai citādu labumu pati izgatavo un izplata reklāmu vai kuras uzdevumā un interesēs cita persona izgatavo vai izplata reklāmu (Reklāmas likums).

Reklāmas izgatavotājs ir persona, kas pēc reklāmas devēja pasūtījuma izgatavo, pārveido vai adaptē reklāmu (Reklāmas likums).

Reklāmas izplatītājs ir persona, kura pati izplata reklāmu vai dod iespēju reklāmu izplatīt reklāmas devējam (Reklāmas likums).

Tabakas izstrādājumu reklāma - jebkurā veidā izplatīta informācija (iespieddarbi, plakāti, uzlīmes, reklāmas attēli uz sienām, radio un televīzijas raidījumi, klipi, kinofilmas un videofilmas), kuras mērķis ir veicināt tabakas izstrādājumu pirkšanu un patēriņu (likums Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu).

Priekšvēlēšanu aģitācija - kādas politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai arī kāda deputāta kandidāta reklamēšana masu informācijas līdzekļos vai citādā veidā, ja tā satur tiešu vai netiešu aicinājumu balsot par vai pret kādu politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai arī deputāta kandidātu (likums Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām).

Priekšvēlēšanu aģitācijas materiāls - par kādu politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai arī kāda deputāta kandidāta vārdu, nosaukumu, darbības veidu, uzskatiem, logo vai citiem jautājumiem sagatavots materiāls, kas ir optiski vai akustiski identificējams un var veicināt vai mazināt to popularitāti, izņemot vēlēšanu komisiju izplatītu oficiālu informāciju (Priekšvēlēšanu aģitācijas likums).

Priekšvēlēšanu aģitācijas rīkotājs - persona vai personu grupa, kas organizē noteiktas politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai arī kāda deputāta kandidāta priekšvēlēšanu aģitāciju (Priekšvēlēšanu aģitācijas likums).

Slēpta priekšvēlēšanu aģitācija ir kādas politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai arī kāda deputāta kandidāta reklamēšana priekšvēlēšanu aģitācijas periodā masu informācijas līdzekļos, nenorādot, ka tā ir priekšvēlēšanu aģitācija vai reklāma (Priekšvēlēšanu aģitācijas likums).13.06.2024