Izdevniecības

Izdevumi


Pastaiga.ru
Nacionālais žurnāls krievu valodā.
Nozare: Dzīves stils
Periodiskums: mēneša (1x)
Tirāža: 6 000
Abonēšana: Dati >>>
Redakcijas adrese: Kaļķu iela 15-8, Rīga, LV-1050
Tel: 67842577
Fakss: 67842578
pastaiga@rigasvilni.lv www.rigasvilni.lv
Redaktors: Inita Saulīte-Zandere
Izdevējs / izdevniecības nosaukums: Izdevniecība Rīgas Viļņi, SIA
  Pēdējās izmaiņas - 2012-08-30

Jūsu jautājumi par datubāzi!