Lapas pēdējās izmaiņas veiktas:
2020-07-05

Pavisam skatīto lapu skaits:
949767

Statistika pa datumiem:
Datumsskaits
2020-08-06 59
2020-08-05 740
2020-08-04 786
2020-08-03 745
2020-08-02 718
2020-08-01 657

Statistika pa mēnešiem:
Mēnesis      skaits
2020-08 3705
2020-07 28390
2020-06 18086
2020-05 21545
2020-04 43211
2020-03 18088
2020-02 14008
2020-01 25291
2019-12 25373
2019-11 27835
2019-10 30569
2019-09 28125
2019-08 21671
2019-07 21741
2019-06 23877
2019-05 29787
2019-04 242587
2019-03 14728
2019-02 17981
2019-01 25289
2018-12 23857
2018-11 26853
2018-10 25423
2018-09 18498
2018-08 22120
2018-07 20381
2018-06 21506
2018-05 19562
2018-04 25271
2018-03 32254
2018-02 23949
2018-01 8206

15 skatītākās lapas:
DISKUSIJU FORUMS 400217
SĀKUMLAPA 133699
Izdevēju / izdevumu datubāze 128554
BIEDRI 69751
LAPAS STATISTIKA 47503
FOTOGALERIJA 10037
LATVIJAS ZIŅAS 6498
Dati Ab 5436
KONTAKTI 4750
ASOCIĀCIJA 4609
ZIŅU ARHĪVS 3898
NODERĪGAS WEB ADRESES 3750
PASĀKUMI 3513
TERMINOLOĢIJAS VĀRDNĪCA 3260
ASOCIĀCIJAS BIEDRIEM 2910