Izdrukāts no: http://www.lpia.lv/?id=99992


Lapas pēdējās izmaiņas veiktas:
2020-07-05

Pavisam skatīto lapu skaits:
997404

Statistika pa datumiem:
Datumsskaits
2020-10-01 469

Statistika pa mēnešiem:
Mēnesis      skaits
2020-10 469
2020-09 28711
2020-08 22162
2020-07 28390
2020-06 18086
2020-05 21545
2020-04 43211
2020-03 18088
2020-02 14008
2020-01 25291
2019-12 25373
2019-11 27835
2019-10 30569
2019-09 28125
2019-08 21671
2019-07 21741
2019-06 23877
2019-05 29787
2019-04 242587
2019-03 14728
2019-02 17981
2019-01 25289
2018-12 23857
2018-11 26853
2018-10 25423
2018-09 18498
2018-08 22120
2018-07 20381
2018-06 21506
2018-05 19562
2018-04 25271
2018-03 32254
2018-02 23949
2018-01 8206

15 skatītākās lapas:
DISKUSIJU FORUMS 410697
SĀKUMLAPA 142534
Izdevēju / izdevumu datubāze 134450
BIEDRI 73514
LAPAS STATISTIKA 49400
FOTOGALERIJA 10766
LATVIJAS ZIŅAS 7430
Dati Ab 5657
KONTAKTI 5210
ASOCIĀCIJA 5096
ZIŅU ARHĪVS 4290
NODERĪGAS WEB ADRESES 4182
PASĀKUMI 3931
TERMINOLOĢIJAS VĀRDNĪCA 3709
ASOCIĀCIJAS BIEDRIEM 3297


01.10.2020