Izdrukāts no: http://www.lpia.lv/?id=99992


Lapas pēdējās izmaiņas veiktas:
2020-07-05

Pavisam skatīto lapu skaits:
922864

Statistika pa datumiem:
Datumsskaits
2020-07-07 480
2020-07-06 797
2020-07-05 554
2020-07-04 1217
2020-07-03 588
2020-07-02 924
2020-07-01 632

Statistika pa mēnešiem:
Mēnesis      skaits
2020-07 5192
2020-06 18086
2020-05 21545
2020-04 43211
2020-03 18088
2020-02 14008
2020-01 25291
2019-12 25373
2019-11 27835
2019-10 30569
2019-09 28125
2019-08 21671
2019-07 21741
2019-06 23877
2019-05 29787
2019-04 242587
2019-03 14728
2019-02 17981
2019-01 25289
2018-12 23857
2018-11 26853
2018-10 25423
2018-09 18498
2018-08 22120
2018-07 20381
2018-06 21506
2018-05 19562
2018-04 25271
2018-03 32254
2018-02 23949
2018-01 8206

15 skatītākās lapas:
DISKUSIJU FORUMS 394609
SĀKUMLAPA 129126
Izdevēju / izdevumu datubāze 123487
BIEDRI 66094
LAPAS STATISTIKA 46357
FOTOGALERIJA 9613
LATVIJAS ZIŅAS 6228
Dati Ab 5283
KONTAKTI 4516
ASOCIĀCIJA 4391
ZIŅU ARHĪVS 3748
NODERĪGAS WEB ADRESES 3571
PASĀKUMI 3350
TERMINOLOĢIJAS VĀRDNĪCA 3094
ASOCIĀCIJAS BIEDRIEM 2770


07.07.2020