Izdevniecības

Izdevumi


Stars
Reģionālais laikraksts latviešu valodā.
Nozare: Reģionālās ziņas
Periodiskums: nedēļas (3x)
Tirāža: 4502
Abonēšana: Dati >>>
Redakcijas adrese: Blaumaņa iela 17, Madona, Madonas novads, LV 4801
Tel: 64822361
Fakss: 64821540
stars@e-madona.lv www.estars.lv
Redaktors: Baiba Miglone
Izdevējs / izdevniecības nosaukums: Laikraksts Stars, SIA
Informācija:
Par laikraksta pirmsākumu uzskatāms 1941. gada 30. maijs, kopš 1954. gada iznāk ar nosaukumu „Stars". Kopš 1990. gada jūlija laikraksts „Stars" ir neatkarīgs izdevums. Tā izdevējs ir SIA „Laikraksts STARS". Madonas rajona laikraksts „Stars" pie lasītājiem dodas trīs reizes nedēļā - otrdienās, ceturtdienās un sestdienās, stāstot par aktualitātēm Madonas rajonā un valstī kopumā. Laikraksta veidošanā piedalās 15 cilvēku liela komanda, tajā skaitā 7 žurnālisti, kas apkopo ziņas, veido reportāžas, problēmrakstus, intervijas ar interesantām personībām, sniedz ieskatu uzņēmējdarbībā un zemnieku saimniecībās utt.
  Pēdējās izmaiņas - 2012-08-30

Jūsu jautājumi par datubāzi!