Izdevniecības

Izdevumi


Kurzemnieks
Reģionālais laikraksts latviešu valodā.
Nozare: Reģionālās ziņas
Periodiskums: nedēļas (3x)
Tirāža: 4 900
Abonēšana: Dati >>>
Redakcijas adrese: 1905.gada iela 19, Kuldīga, LV 3301
Tel: 63350567
Fakss: 63341414
redakcija@kurzemnieks.lv www.kurzemnieks.lv
Redaktors: Daiga Bitiniece
Izdevējs / izdevniecības nosaukums: Jaunais Kurzemnieks, SIA
Informācija:
Kurzemnieka uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājus ar aktuālu, objektīvu, pārbaudītu un vispusīgu informāciju par svarīgākajām tēmām. Laikraksta misija ir pārstāvēt lasītāju intereses, tā viņus aizstāvot, palīdzot izvēlēties, atvieglojot dzīvi, veicinot pašapziņas celšanos. Mēs iestājamies par demokrātiskām vērtībām, cilvēktiesībām, uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, atbalstām veselīgu dzīvesveidu, stiprinām sabiedrībā garīgās un ētiskās vērtības, izglītojam un motivējam aktīvai darbībai, nodrošinām arī ar atpūtas un izklaides informāciju.
  Pēdējās izmaiņas - 2012-09-05

Jūsu jautājumi par datubāzi!