Izdevniecības

Izdevumi


Ventas Balss
Reģionālais laikraksts latviešu valodā.
Periodiskums: dienas (5x)
Tirāža: 4500
Abonēšana: Dati >>>
Redakcijas adrese: Saules iela 10, Ventspils, LV-3601
Fakss: 63629584
www.ventasbalss.lv
Izdevējs / izdevniecības nosaukums: Ventas Balss, SIA
Informācija:
Laikraksts „Ventas Balss” iznāk latviešu un krievu valodā otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un sestdienās. Laikraksta tirāža latviešu valodā ir 4500 eksemplāri, krievu valodā - 1200 eksemplāri. Ceturtdienās laikraksts iznāk krāsains. Programma latviešu un krievu valodas izdevumā tiek publicēta sestdienās. Laikraksts sniedz aktuālo informāciju par Ventspils pilsētas un novada dzīvi.
  Pēdējās izmaiņas - 2012-03-26

Jūsu jautājumi par datubāzi!