Izdevniecības

Izdevumi


Neatkarīgās Tukuma Ziņas
Reģionālais laikraksts latviešu valodā.
Periodiskums: nedēļas (3x)
Tirāža: 5000
Abonēšana: Dati >>>
Redakcijas adrese: Tukums, Brīvības laukums 10, LV-3101
Tel: 631 25216
ntz@ntz.lv www.ntz.lv
Izdevējs / izdevniecības nosaukums: Novadu Ziņas SIA
  Pēdējās izmaiņas - 2017-06-11

Jūsu jautājumi par datubāzi!