Izdevniecības

Izdevumi


Alūksnes Ziņas
Reģionālais laikraksts latviešu valodā.
Periodiskums: nedēļas (1x)
Tirāža:
Abonēšana: Dati >>>
Redakcijas adrese: Lielā Ezera iela 5, Alūksne, LV-4301
info@aluksniesiem.lv www.aluksniesiem.lv
Redaktors: Līga Vīksna
Izdevējs / izdevniecības nosaukums: Reģionu Mediji SIA
Informācija:
Alūksnes un Apes novadu laikraksts “Alūksnes Ziņas” ir neatkarīgs reģionāls preses izdevums, kas iznāk kopš 2000.gada 17.oktobra. Tas ir viens no SIA “Reģionu Mediji” reģionālajiem preses izdevumiem. Iznāk reizi nedēļā – piektdienās, 20 lappušu apjomā kopā ar pielikumu “TV Diena”. Reizi mēnesī tikai abonenti saņem vēl vienu pielikumu – praktisko padomu žurnālu “Dzīves Priekam”.
  Pēdējās izmaiņas - 2018-07-09

Jūsu jautājumi par datubāzi!