Izdevniecības

Izdevumi


Bauskas Dzīve
Reģionālais laikraksts latviešu valodā.
Nozare: Reģionālās ziņas
Periodiskums: nedēļas (3x)
Tirāža: 5255
Abonēšana: Dati >>>
Redakcijas adrese: Rīgas iela 51, Bauska, Bauskas novads, LV - 3901
Tel: 63922963
Fakss: 63923365
redakcija@bauskasdzive.lv www.bauskasdzive.lv
Redaktors: Anita Rozentāle
Izdevējs / izdevniecības nosaukums: Bauskas Dzīve, SIA
Informācija:
Laikraksta „Bauskas Dzīve" misija - nodrošināt Bauskas rajona iedzīvotājus ar aktuālu, balansētu, pārbaudītu un vispusīgu informāciju. Būt pirmajam un svarīgākajam ziņu un reklāmas avotam mūsu rajona iedzīvotājiem; ar laikraksta saturu sekmēt optimālas dzīves vides radīšanu un uzlabot vietējo cilvēku dzīves kvalitāti; sekmēt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai; veidot patīkamu reģionu Bauskas apmeklētājiem, viesiem. Mēs esam par demokrātijas vērtībām, par cilvēktiesībām Bauskas reģionā
  Pēdējās izmaiņas - 2012-08-30

Jūsu jautājumi par datubāzi!