Publishing houses

Periodicals


Ventas Balss
Reģionālais laikraksts latviešu valodā.
Periodicity: dienas (5x)
Circulation: 4500
Subscription: Data >>>
Address of the editorial office: Saules iela 10, Ventspils, LV-3601
Fax: 63629584
www.ventasbalss.lv
Publisher/ name of the publishing house: Ventas Balss, SIA
Other information:
Laikraksts „Ventas Balss” iznāk latviešu un krievu valodā otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un sestdienās. Laikraksta tirāža latviešu valodā ir 4500 eksemplāri, krievu valodā - 1200 eksemplāri. Ceturtdienās laikraksts iznāk krāsains. Programma latviešu un krievu valodas izdevumā tiek publicēta sestdienās. Laikraksts sniedz aktuālo informāciju par Ventspils pilsētas un novada dzīvi.
  2012-03-26

Your questions about data base!