Lapas pēdējās izmaiņas veiktas:
2018-06-10

Pavisam skatīto lapu skaits:
215706

Statistika pa datumiem:
Datumsskaits
2020-10-01 76

Statistika pa mēnešiem:
Mēnesis      skaits
2020-10 76
2020-09 6161
2020-08 7015
2020-07 9137
2020-06 2397
2020-05 4230
2020-04 4875
2020-03 3562
2020-02 2318
2020-01 6518
2019-12 8100
2019-11 10611
2019-10 7941
2019-09 9889
2019-08 5947
2019-07 6223
2019-06 6823
2019-05 6673
2019-04 2689
2019-03 1973
2019-02 5862
2019-01 8772
2018-12 7252
2018-11 8870
2018-10 9144
2018-09 5436
2018-08 6234
2018-07 8025
2018-06 7706
2018-05 6987
2018-04 10230
2018-03 9933
2018-02 6284
2018-01 1813

15 skatītākās lapas:
PUBLISHERS / PUBLICATIONS DATABASE 90637
MEMBERS 59188
LAPAS STATISTIKA 39381
ABOUT THE ORGANIZATION 15349
ASSOCIATION 1237
CONTACTS 1214
1158
STATUTES 959
MISSION AND OBJECTIVES OF THE ASSOCIATION 950
Mission and objectives 709
STATUTES 646
The Board 644
451
Printing houses 317
Professional organisations 316