Publishing houses

Periodicals


Stars
Reģionālais laikraksts latviešu valodā.
Field of specialization:
Periodicity: nedēļas (3x)
Circulation: 4502
Subscription: Data >>>
Address of the editorial office: Blaumaņa iela 17, Madona, Madonas novads, LV 4801
Tel: 64822361
Fax: 64821540
stars@e-madona.lv www.estars.lv
Editor-in-chief: Baiba Miglone
Publisher/ name of the publishing house: Laikraksts Stars, SIA
Other information:
Par laikraksta pirmsākumu uzskatāms 1941. gada 30. maijs, kopš 1954. gada iznāk ar nosaukumu „Stars". Kopš 1990. gada jūlija laikraksts „Stars" ir neatkarīgs izdevums. Tā izdevējs ir SIA „Laikraksts STARS". Madonas rajona laikraksts „Stars" pie lasītājiem dodas trīs reizes nedēļā - otrdienās, ceturtdienās un sestdienās, stāstot par aktualitātēm Madonas rajonā un valstī kopumā. Laikraksta veidošanā piedalās 15 cilvēku liela komanda, tajā skaitā 7 žurnālisti, kas apkopo ziņas, veido reportāžas, problēmrakstus, intervijas ar interesantām personībām, sniedz ieskatu uzņēmējdarbībā un zemnieku saimniecībās utt.
  2012-08-30

Your questions about data base!