Publishing houses

Periodicals


Kurzemnieks
Reģionālais laikraksts latviešu valodā.
Field of specialization:
Periodicity: nedēļas (3x)
Circulation: 4 900
Subscription: Data >>>
Address of the editorial office: 1905.gada iela 19, Kuldīga, LV 3301
Tel: 63350567
Fax: 63341414
redakcija@kurzemnieks.lv www.kurzemnieks.lv
Editor-in-chief: Daiga Bitiniece
Publisher/ name of the publishing house: Jaunais Kurzemnieks, SIA
Other information:
Kurzemnieka uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājus ar aktuālu, objektīvu, pārbaudītu un vispusīgu informāciju par svarīgākajām tēmām. Laikraksta misija ir pārstāvēt lasītāju intereses, tā viņus aizstāvot, palīdzot izvēlēties, atvieglojot dzīvi, veicinot pašapziņas celšanos. Mēs iestājamies par demokrātiskām vērtībām, cilvēktiesībām, uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, atbalstām veselīgu dzīvesveidu, stiprinām sabiedrībā garīgās un ētiskās vērtības, izglītojam un motivējam aktīvai darbībai, nodrošinām arī ar atpūtas un izklaides informāciju.
  2012-09-05

Your questions about data base!