Izdrukāts no: http://www.lpia.lv/?id=174
Pētījumu kompānijas

TNS Emor (Estonia)

TNS Gallup Lithuania

International Newspaper Marketing Association 

The Newspaper Marketing Agency  

Институт развития прессы13.06.2024