Pētījumu kompānijas


TNS Emor (Estonia)

TNS Gallup Lithuania

International Newspaper Marketing Association 

The Newspaper Marketing Agency  

Институт развития прессы