Likumdošana


        Eiropas Savieniba

        Eiropas Padomes informācijas centra mājas lapa 

        Eiropas Padome

        Eiropas Kopienu tiesa 

        Eiropas Cilvēktiesību tiesa 

        Starptautiskie līgumi  

        Starptautiskā arbitrāža