Издательства

Издания


Kurzemnieks
Reģionālais laikraksts latviešu valodā.
отрасль: Региональные новости
периодичность: nedēļas (3x)
тираж: 4 900
Подписка Данные >>>
адрес редакции: 1905.gada iela 19, Kuldīga, LV 3301
тел: 63350567
факс: 63341414
redakcija@kurzemnieks.lv www.kurzemnieks.lv
редактор: Daiga Bitiniece
издатель/ название издательства: Jaunais Kurzemnieks, SIA
Informācija:
Kurzemnieka uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājus ar aktuālu, objektīvu, pārbaudītu un vispusīgu informāciju par svarīgākajām tēmām. Laikraksta misija ir pārstāvēt lasītāju intereses, tā viņus aizstāvot, palīdzot izvēlēties, atvieglojot dzīvi, veicinot pašapziņas celšanos. Mēs iestājamies par demokrātiskām vērtībām, cilvēktiesībām, uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, atbalstām veselīgu dzīvesveidu, stiprinām sabiedrībā garīgās un ētiskās vērtības, izglītojam un motivējam aktīvai darbībai, nodrošinām arī ar atpūtas un izklaides informāciju.
  2012-09-05

Ваши вопросы о базе данных!!