Lapas pēdējās izmaiņas veiktas:
2017-10-20

Pavisam skatīto lapu skaits:
218653

Statistika pa datumiem:
Datumsskaits
2020-10-01 100

Statistika pa mēnešiem:
Mēnesis      skaits
2020-10 100
2020-09 7108
2020-08 7120
2020-07 8552
2020-06 3299
2020-05 4040
2020-04 5707
2020-03 3913
2020-02 2168
2020-01 5748
2019-12 7452
2019-11 9395
2019-10 8117
2019-09 9644
2019-08 6132
2019-07 5744
2019-06 6723
2019-05 6534
2019-04 2486
2019-03 2067
2019-02 6008
2019-01 9170
2018-12 7752
2018-11 9246
2018-10 9582
2018-09 5609
2018-08 6374
2018-07 8096
2018-06 8001
2018-05 7764
2018-04 11158
2018-03 9089
2018-02 6886
2018-01 1869

15 skatītākās lapas:
База данных издательств/ изданий 87863
Члены 59288
LAPAS STATISTIKA 35976
Об организации 16461
Регламент деятельности Правления 2615
КОНТАКТЫ 1378
1001
АССОЦИАЦИЯ 996
История 990
Устав 977
Задачи и цели ассоциации 955
DISKUSIJU FORUMS 858
Устав 665
Правила вступления 582
История 579